Zonnepanelen

Zonnepanelen

Samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt zonne-energie vrijwel meer dan 99,9 procent van alle hernieuwbare energie beschikbaar op de Aarde. Het is tevens ook een van de weinige energievormen die in hoge concentratie kan voorkomen zonder al te veel verlies. De hoeveelheid energie die de zon uitstraalt is ongeveer 9000 keer groter dan de totale behoefte van alle mensen op aarde tezamen. Het is dus vanzelfsprekend dat er een heleboel energie verloren gaat en beschikbaar is om gebruikt te worden, men hoeft hier enkel de nodige apparatuur voor te installeren en te investeren in nieuwe technologieën.
Zonne-energie wordt al eeuwen lang toegepast, niet per se door de mens maar door de natuur zelve. Planten doen elke zonnepanelendag aan omzetting van koolstofdioxide en water naar suikers, fotosynthese, waarbij zonnestralen een enorm grote rol spelen. Ook de mens zelf past al enkele eeuwen onbewust zonne-energie toe op zijn leven. Aardappels en andere gewassen groeien en ontwikkelen doordat zonnestralen worden omgezet naar bruikbare energie. Toch wordt met al deze processen slechts 1 procent van alle beschikbare energie gebruikt.
De mens kan door middel van moderne technologieën gebruik maken van zonnestralen om energie op te wekken. De alom bekende zonnepanelen vormen hier de meest geadverteerde soort maar zijn daarom niet het meest rendabel. Het grootste praktische probleem is dat het aantal opgewekte energie per tijdseenheid op een oppervlak, de zonneconstante,  vaak slechts niet rendabel genoeg is om te spreken van een efficiënt resultaat. Factoren zoals de hoek waaronder de zon schijnt op de zonnecellen of de luchtdichtheid beïnvloeden de efficiëntie enorm en dit vaak in negatieve vorm. Daarom dan ook dat men vaak over grote oppervlakken met zonnepanelen moet beschikken om tot een bevredigend resultaat te komen.
De prijzen zijn in vele gevallen ook niet erg aantrekkelijk voor de burger om een investering te doen in deze opkomende, maar reeds op punt gestelde, technologie. Ondanks de kleine inspanningen van de overheid om subsidies uit te delen over zij die zonnepanelen laten installeren aarzelt de consument toch nog altijd. Bij een goed geplaatste oppervlakte zonnepanelen kan men echter toch snel z’n investering terugwinnen, zij het op enkele jaren tijd. Het belangrijkste is dat U meewerkt aan een betere leefwereld, dit in de vorm van groene stroom die U zelf opwekt en zelf kan consumeren. Het is dus zeker geen zonde om dit te overwegen bij de bouw van een nieuw huis.

Zonnepanelen advies

Zonnepanelen bieden U een bron van extra stroom en werken tevens ieder moment dat de zon schijnt. Toch zijn er enkele maatregelen die U kunt treffen bij de plaatsing en het onderhoud van Uw zonnepanelen. Bij de plaatsing van zonnepanelen op een bestaande woning zal men vaak kiezen om deze gewoon schuin op het dak of de muur te plaatsen, zij het direct of indirect bevestigd aan de woning. Het voordeel hieraan is dat men er niet meer voor moet zorgen dat de installatie waterdicht is, de regen loopt er namelijk meteen vanaf en zorgt niet voor stilstaande waterschade. Toch moet U ten allen tijde er op letten dat er geen schade wordt berokkent aan de structuur van Uw woning, zowel tijdens de plaatsing als tijdens het gebruik. Controleer dus regelmatig of er geen scheuren, door het gewicht, of barsten voorkomen en meldt deze zo snel mogelijk indien dit het geval is.
Bij een nieuwbouwwoning zal men er eerder voor kiezen andere installatiemethodes te gebruiken en toe te passen. Men doet dit omdat men dan nog over de nodige vrijheid beschikt om aanpassingen te maken tijdens de bouwfase van de woning. Hechtmethodes zijn hier een niet weg te slaande toepassing die eveneens bij bestaande woningen wordt toegepast. Het is vrij simpel, men hangt gewoon de installatie op aan de haken die hiervoor voorzien zijn. Toch moet men er eveneens op letten dat deze haken goed en stevig vastzitten om lekken en andere schade te voorkomen. Het is daarom aangewezen dit soort werk altijd te laten verrichten door een hiervoor gecertificeerde en opgeleide aannemer of dakwerker.
Het advies dat U van elke kenner zal krijgen is natuurlijk dat U de panelen zoveel mogelijk naar de zuidkant richt, daar de zon het meeste schijnt vanuit die richting. Zo heeft U op elk moment van de dag een quasi perfect inval van de zonnestralen op Uw panelen, U geniet dus van een zo hoog mogelijk rendement en zal er dus van kunnen profiteren. Vraag ook altijd na bij Uw gemeente of er al dan niet subsidies kunnen gegeven worden indien U er voor kiest om zonnepanelen te plaatsen. Sinds enkele jaren kan U van de overheid een bedrag terugbetaald krijgen bij de plaatsing van groene stroom, met name zonnepanelen. Het kan dus zeker geen kwaad om dit vooraf even na te gaan, U zal er alle baat bij hebben indien U in aanmerking komt voor een gesubsidieerde plaatsing van fotovoltaïsche cellen.

Soorten zonnepanelen

Als men uiteindelijk beslist om een installatie zonnepanelen te laten plaatsen dan stuit men vaak op vragen zoals, zonnecollectorwelke soorten zijn er, welk type rendeert het best en waarom overweeg ik beter deze installatie in plaats van de andere? Op deze vragen zal U nu een duidelijk en objectief antwoord krijgen, waardoor U gemakkelijk de keuze zal kunnen maken die het best bij U past. Het antwoord is al bij al nog vrij simpel, daar er slechts twee echte soorten zonnepanelen zijn: de zonnecollectoren en de zonnecellen, ook wel fotovoltaïsche zonnepanelen genoemd. De doeleinden van beide types zijn in het algemeen erg verschillend. Vandaar dan ook dat U goed zal moeten kijken naar wat eigenlijk Uw wensen zijn en waar Uw behoeften naartoe streven. Dit kan een belangrijke rol spelen in hoe Uw investering zal gebruikt en teruggewonnen worden. Iedere installatie heeft namelijk een verschillend rendement en periode van terugwinning.

De zonnecollector wordt vaak geplaatst in combinatie met een zonneboiler, aangezien deze vooral instaan voor de verwarming in het huis of van het leidingwater dat naar de douche en dergelijke stroomt. Indien U dus voor een groene manier wilt kiezen om warm water te verkrijgen in huis dan moet U kiezen voor deze installatie. De plaatsing en de aansluiting laat U best doen door een gecertificeerd aannemer om toekomstige problemen te vermijden. Ga eveneens na bij Uw gemeente of er geen subsidies en premies te verkrijgen zijn. Zo kan U het prijskaartje dat aan deze installatie hang soms enorm naar beneden halen.
De zonnecellen of fotovoltaïsche zonnepanelen zijn iets nieuwer en bezitten de mogelijkheid om opgewekte elektriciteit meteen terug op het stroomnet te sturen, waardoor U een contract kan afsluiten met Uw lokale elektriciteitsleverancier om een vergoeding te krijgen voor de geproduceerde stroom. Vaak kiezen mensen voor deze methode omdat men zo sneller zijn investering kan terugwinnen. Dit ligt standaard tussen de 10 en 15 jaar maar kan dankzij deze vergoedingen teruggebracht worden tot soms slechts 7 jaar. Het doel van dit type zonnepaneel is dan ook louter om energie op te wekken en niet om te verwarmen, al kan U er wel een installatie aanhangen die op zich dan verwarmend zal werken. Ook hier zijn er verschillende subsidies en premies die kunnen aangevraagd of verkregen worden.
De keuze tussen beide types is vrij zichtbaar nu U de werking en de doeleinden van beide soorten kent. Het spreekt dus voor zich dat ieder type een specifiek doeleinde heeft, al heeft het tweede type, de zonnecel, de mogelijkheid om hetzelfde doeleinde te dienen als de zonnecollector. De zonnecellen zijn vaak iets duurder maar daarom dan ook geen minder slechte investering. Zoekt U enkel een manier om energiezuiniger te verwarmen, dan kiest U best voor de zonnecollector in combinatie met een zonneboiler. U kan uiteraard ook naar de toekomst toe denken en opteren voor een installatie van zonnecellen in combinatie met een installatie die verwarmt. Zo kan U later bij uitbreiding toch nog in aanmerking komen voor premies en vergoedingen die de terugwinning zullen versnellen. Voor meer informatie kan U altijd terecht bij een gecertificeerde aannemer die zich specialiseert in de plaatsing van beide types. Deze zal U met plezier verder helpen en informeren.

Werking zonnepanelen

Bij zonnepanelen zijn er twee soorten panelen te onderscheiden die elk een andere werking hebben, alsook een ander verwerkingsproces gebruiken om energie op te wekken. De eerste vorm is de gekende zonnecollector. Deze soort panelen zijn eigenlijk vergelijkbaar met een tegengestelde verwarmingsinstallatie. De zonnecollector is een geïsoleerde behuizing waardoor leidingen lopen die een vloeistof of een ander medium bevatten, in vrijwel alle gevallen gebruikt men hier water voor. Bovenop de bovengenoemde onderdelen ligt de absorbeerplaat, voor U wellicht bekend als de grote zwarte plaat die kenmerkend is voor de zonnepanelen. Als toplaag beschikt de zonnecollector over een afdekplaat, die het geheel beschermt en de schade probeert te beperken.
Doordat de absorbeerplaat al de warmte opvangt die zon uitstraalt, zal het water of een andere vloeistof in de leidingen beginnen op te warmen. Die stroomt op zijn beurt dan naar de boiler waar deze eventueel nog verder verwarmd kan worden, vaak is de temperatuur nog iets te laag, rond de 80 graden, om van verwarmd water te spreken. In ieder geval, elke druppel water die niet chemisch verwarmd moet worden is een besparing op de kosten van Uw energierekening.
Vervolgens is er de tweede soort, de fotovoltaïsche soort, die meer en meer in gebruik wordt genomen. Het gebruikte energieverwerkingsproces bij dit type zonnepanelen is iets ingewikkelder en gecompliceerder dan bij zonnecollectoren. Het systeem dat schuilgaat achter deze soort maakt gebruik van silicium, ook wel bekend door het gebruik van deze stof bij microchips en andere computer- en/of elektronicagerelateerde componenten. In de behuizing, die vrijwel identiek is aan die van de zonnecollector, zitten twee siliciumplaten die door de invloed van zonlicht een stroom gaan opwekken tussen beide platen in. Deze opgewekte stroom kan vervolgens afgetapt worden en toegepast worden bij huiselijk gebruik of andere doeleinden.
De eigenlijke verwerking en toepassing van de opgewekte stroom kan in vele gevallen sterk verschillen van elkaar. Bij sommige installaties opteert men er voor om de opgewekte energie meteen op het elektriciteitsnet te sturen waarbij dan ook Uw meterstand van de stroom achteruit wordt geklokt, zodat U kan genieten van een verlaagde energiekost. Een andere manier die ook vaak toegepast wordt is dat men de opgewekte stroom gaat gebruiken om een machine aan te drijven, hierdoor bespaart men vaak op de hoge energiekosten die grote machines met zich meebrengen. Tot slot kan men er ook voor kiezen om de elektriciteit te gebruiken om een accu op te laden zodat de stroom later nog kan gebruikt worden als, bijvoorbeeld noodgenerator of noodbron.

Kosten zonnepanelen

Ondanks het feit dat iedereen zijn steentje wil bijdragen aan het milieu, twijfelen veel mensen nog altijd bij het horen van zonnepanelen. Ze zijn ofwel niet voldoende geïnformeerd of vrezen dat de investering hierin weggesmeten geld is. Desondanks steunden de regeringen in zowel België als Nederland het initiatief om particulieren zonnepanelen te laten plaatsen. Zij maakten hiervoor subsidies vrij die een deel van het te betalen bedrag van de plaatsingskosten zou opvangen. Sinds 2004 is dit echter in Nederland niet meer het geval, in België zette men dit toch voort.

Vooraleer u afhaakt moet u beseffen dat het geïnvesteerde bedrag makkelijk kan teruggewonnen worden na de plaatsing, zij het na een aantal jaren. De duur van deze periode varieert tussen de tien en vijftien jaar, afhankelijk van het rendement van Uw installatie. Vorig jaar gold er een richtprijs van 550 euro per wattpiek, wat ongeveer 85 kilowattuur opbrengt . Per jaar brengt zo’n paneel U dus een besparing op van 19,95 euro wat leidt tot een volledige terugverdienste van de investering na circa vijftien jaar.
Een paneel kan in z’n geheel om en rond de 700 à 1300 euro kosten afhankelijk van het rendement en de grootte. Dit is natuurlijk buiten de subsidies berekend, als U deze daarvan aftrekt komt U al tot een iets toegankelijker bedrag. Sinds de opkomst van zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen hebben onze regeringen zich er voor ingezet om de last van de kosten iets te verlichten. Zij werken op deze manier mee aan een milieuvriendelijkere omgeving voor zowel nu als later.

Dankzij de subsidies in België liggen deze prijzen nog dat ietsje lager en is bovendien de periode waarin U het door U geïnvesteerde bedrag kunt terugwinnen soms tot vier jaar korter dan bij onze noorderburen. De leeftijd van deze panelen varieert tussen de vijftien en veertig jaar, het is aan U om dit zelf na te trekken en te kijken welk type en rendement het beste past bij Uw kapitaal en Uw wensen. Het is raadzaam om, indien U in België woont, langs te gaan bij Uw gemeente- of stadhuis en daar te vragen hoeveel de subsidie bedraagt en wat de vereisten zijn vooraleer U begint met de aanleg van Uw installatie, dit om onnodige of onverwachte kosten te vermijden.
Een interessant weetje is dat als U over voldoende ruimte beschikt om een grote oppervlakte te bedekken met zonnepanelen U een contract kan afsluiten met Uw elektriciteitsmaatschappij om de stroom die U teveel produceert te laten afkopen zodat de hele buurt kan meegenieten. Zo produceert U niet alleen voor Uzelf maar voor Uw hele omgeving groene stroom, en U wordt er nog voor betaald ook.

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst van Uw zonnepanelen is afhankelijk van Uw energieverbruik alsook het rendement van de gehele installatie. Het spreekt voor zich dat als Uw energieverbruik hoger ligt dan dat wat Uw installatie zonnepanelen kan opwekken aan energie U geen winst zult boeken omdat U extra stroom nodig heeft van het gewone stroomnet. Afhankelijk van het rendement van de installatie zal Uw opbrengst hoger of lager liggen wanneer Uw energieverbruik lager ligt dan het minimum aantal energie dat U kan opwekken. Stel, U heeft ongeveer zes vierkante meter zonnepanelen liggen op Uw dak die een optimaal rendement kennen. U zal dan op een jaar tijd ongeveer 350 tot 450 kilowatt elektriciteit opwekken per uur. Om dan te berekenen hoeveel U kan terugwinnen hoeft U enkel het totale energieverbruik op te meten en af te trekken van het totaal aantal geproduceerde elektriciteit. Vermenigvuldig dit met de energieprijzen die nu geldig zijn en dan bekomt U het bedrag dat U kan terugverdienen. Het kan zijn dat de opbrengst die U maakt per jaar verschilt op jaarbasis. Dit kan zijn doordat de energieprijzen het ene jaar sneller zijn gestegen dan het andere of net omgekeerd.

Algemeen gezien zal Uw opbrengst stijgen met de jaren, doordat de energieprijs stijgt door de inflatie.
Bij winst zal U merken dat U Uw energiemeter kan terugdraaien doordat U stroom levert aan het stroomnet. Dit is enkel van toepassing als Uw energieverbruik lager ligt dan de energieopwekking. Ook moet U hiervoor een contract afsluiten met de netbeheerder alvorens U in aanmerking komt voor het opstrijken van een vergoeding, Uw opbrengst. Gemiddeld ligt te prijs van een kilowattuur op 15 cent per eenheid. Dit lijkt laag maar kan bij enorme hoeveelheden sterk toenemen, zeker op jaarbasis.

Er is slechts een oplossing om Uw rendement ophoog te halen en dat is door de plaatsing van extra zonnepanelen op Uw dak, al heeft U daar vaak weer een fikse investering voor nodig om dit te kunnen verwezenlijken.
Het is aan U om goed en ver vooraf te berekenen of U al dan niet winst zal boeken of verlies zal maken op de installatie die U gaat laten plaatsen. Een zonne-installatie heeft namelijk maar een levensduur van 20 tot 30 jaar en indien U eindigt met een vrij slecht rendement of als U een hoog energieverbruik heeft dan kan het goed zijn dat de periode waarin U winst begint te maken en U dus Uw opbrengst kan opstrijken ver buiten deze levensduur valt. Weeg dus vooraf goed af of U al dan niet een opbrengst zult maken alvorens over te gaan op de installatie en plaatsing van de zonnepanelen. Maak de nodige berekeningen, bereken alle nodige bedragen en waarden, en vraag aan de installateur wat het gemiddelde rendement is van de installatie die U wilt gaan plaatsen. Zo kan U een accuraat en reëel beeld scheppen van de kosten en opbrengsten die U eventueel zal maken zonder dat U hiervoor noodzakelijk al plannen of afspraken voor heeft gemaakt. De installateur zal U altijd met dit soort zaken kunnen verder helpen.

Terugverdientijd

De periode waarin U Uw investering in de installatie zonnepanelen die U heeft laten plaatsen kan terugverdienen heet de terugverdientijd. Deze staat standaard op 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het merk en het rendement van Uw installatie. Deze kan afhankelijk van de energieprijzen en het rendement van Uw installatie verkort of verlengd worden. Aangezien de meeste installaties standaard rond de 25 jaar kunnen blijven werken zonder enige vervanging is de terugverdientijd dan ook iets wat binnen die tijdsmarge zou moeten liggen. Vaak spelen factoren zoals de huidige energieprijzen, olieprijzen en dergelijke een belangrijke rol en kunnen ze een grote invloed hebben op hoe lang het eigenlijk duurt vooraleer U volledig het bedrag van Uw investering heeft teruggewonnen.

De terugverdientijd van een installatie zonnepanelen wordt berekend per Wattpiek, dit is het maximale aantal energie dat Uw installatie kan produceren wanneer deze optimaal werkt. Afhankelijk van de energieprijzen zal de kostprijs van elektriciteit hoger of lager liggen. Het spreekt voor zich dat als de prijzen stijgen, Uw vergoedingen mee zullen stijgen. Dus langs de ene kant is de stijging van de olie- en energieprijzen een nadelig iets voor zowel U als de totale bevolking, maar langs de andere kant kan U dan genieten van een hogere vergoeding waardoor de terugverdientijd van Uw zonne-installatie vermindert wordt. Elk jaar stijgt de energieprijs een zevental procent, dit door de inflatie, wat eigenlijk vrij normaal is aangezien de loonindex ieder jaar stijgt. Stel nu dat de prijzen dubbel zo veel stijgen. Dit zou betekenen dat Uw terugverdienperiode tijdelijk een verkorting kent van ongeveer vier tot zes jaar.
Op het internet staan verschillende middelen die U kunnen helpen bij het berekenen van Uw terugverdientijd. Hiervoor heeft U gegevens nodig zoals het totale bedrag van Uw investering, het rendement en de opbrengst van Uw installatie, alsook de bedragen van eventuele subsidies en premies die U hebt verworven bij de plaatsing of het in gebruik nemen van de installatie. Met deze middelen kan U exact berekenen hoeveel U kan terugverdienen met de huidige energieprijzen en hoe lang het zal duren vooraleer U het volledige bedrag heeft terugverdiend en kan beginnen met winst te maken op de installatie wat natuurlijk de hoofdgedachte was toen U deze liet plaatsen: investeren, produceren en incasseren.
Houdt er wel altijd rekening mee dat de energieprijzen een heel inconsistent iets zijn die vaak onderhevig zijn aan wisselingen en schommelingen. Het ene jaar kan de terugverdienperiode dus bijvoorbeeld 10 jaar bedragen, gevolgd door een jaar waarop deze slechts 7 jaar is, maar het daaropvolgende jaar plots terug 15 jaar is. Het is in het algemeen een heel subjectief en zwak gegeven dat nauwkeurig en nauwlettend op de voet moet gevolgd worden.  U kan er alvast zeker van zijn dat U zeker Uw investering zal terugverdienen binnen de levensduur van Uw geplaatste installatie. Anders zou men dit nooit intensief laten installeren en aansporen tot overstappen naar deze installaties. De efficiëntie is al geruime tijd bewezen en het is nog nooit voorgekomen dat een consument zijn investering niet heeft teruggewonnen binnen de daarvoor voorziene tijd of periode.

 

Lagere energierekening? Simpelswitch.nl energie vergelijken!